החקיקה החדשה להתקשרות הדיירים

הוראות לעניין אופן ההתקשרות ועריכת הסכם בין מארגן עסקת התחדשות עירונית ובין בעלי דירות
התחדשות חקיקתית –

אושר חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות ) ובו הוראות לעניין אופן ההתקשרות ועריכת הסכם בין מארגן עסקת התחדשות עירונית ובין…

גלילה לראש העמוד