תמ"א 38 הינה תוכנית מתאר ארצית אשר גובשה במטרה לתמרץ מימוש שתי חלופות – חיזוק מבנים קיימים אשר לא נבנו עפ"י תקן ישראלי 413, ו/או הריסתם ובנייתם על פי תקני החיזוק החדשים.

על מנת לבצע פרויקט תמ"א 38 בבניין קיים נדרשת בחינה מעמיקה ליישום כל אחת מן החלופות הללו על ידי בדיקה מקיפה אל מול מחלקת הרישוי ואדריכל העיר, ללימוד מדיניות העירייה והאפשרויות העומדות בפנינו לעמידה בתנאים למימוש תמ"א 38 על תיקוניה.