התחדשות עירונית כפתרון לבעיית הדיור

הוראות לעניין אופן ההתקשרות ועריכת הסכם בין מארגן עסקת התחדשות עירונית ובין בעלי דירות

התחדשות חקיקתית –

אושר חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות ) ובו הוראות לעניין אופן ההתקשרות ועריכת הסכם בין מארגן עסקת התחדשות עירונית ובין בעלי דירות.

החוק קובע הוראות בדבר התקשרות בעלי דירות בבית משותף עם מארגן עסקה להתחדשות עירונית (עסקת "פינוי-בינוי" או עסקת חיזוק מפני רעידות אדמה), הן לשלב הטרום חוזי הן לשלב החוזי. כך בין השאר נקבע כי כבר בטרם חתימת הסכם ראשון לארגון עסקה נדרש המארגן לכנס את בעלי הדירות בשיעור שנקבעו , להבהיר בפניהם את מהות ההסכם ועיקריו, כמו גם את עיקרי החוק, וכן מידע רלוונטי נוסף, דוגמת גילויו של עניין אישי למארגן בעסקה. בהמשך לכך, החוק קובע מסגרת זמן סדורה להתקשרות המארגן עם בעלי הדירות בשיעור שנקבע לפי מספר הדירות בבית המשותף. בכפוף לעמידה ביעד לעניין התקשרות המארגן עם בעלי הדירות, תנאי לתוקפו של ההסכם יהיה קליטת תכנית או בקשה להיתר, לפי העניין, אצל מוסד התכנון. כמו כן, החוק קובע דרישת כתב ותנאים צורניים לעניין עריכת הסכם לארגון עסקת התחדשות עירונית, שללא התקיימותם יה יה ההסכם בטל. תנאים כאמור כוללים בין השאר את ציון פרטי העסקה לאשורם , התחייבויות הנובעות מההסכם, וכן הבהרה שלפיה התמורה שיקבל בעל זכויות תהיה במסגרת עסקת התחדשות עירונית, ולא במסגרת ההסכם לארגון עסקת התחדשות עירונית.

באמצעות החוק , כעולה מדברי ההסבר להצעת החוק , ביקש המחוקק לשים סוף לתופעה ולפיה "ברבים מהמקרים המארגן לא מתקדם כראוי בגיבוש ההסכמות הנדרשות לשם מימוש העסקה אך בעלי הדירות שחתמו עמו על הסכם לארגון עסקת פינוי ובינוי, נותרים כבולים לאותו הסכם ואינם יכולים להתקשר עם יזמים אחרים או מארגנים אחרים לשם ביצוע הפרויקט .

התחדשות עירונית כפתרון לבעיית הדיור

"באמצעות פרויקטים של התחדשות עירונית עתידה נתניה להוסיף לאוכלוסייתה עשרות אלפי זוגות צעירים"

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001169500&fid=7510

חברת אניר עוסקת ביזמות ובנייה. החברה מתמחה בייזום ניהול וביצוע של פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית, בדגש על פרויקטים של תמ"א 38. לחברה ולעומדים בראשה, ניסיון עתיר שנים בניהול וביצוע של פרויקטים מורכבים בתחום הנדל"ן ובתחום ההתחדשות העירונית
אניר חרטה על דגלה להיות גוף מוביל בתחום ההתחדשות העירונית, ללא כל פשרות בתחומי המקצועיות, האמינות והאיכות!

פוסטים אחרונים