מבנים לשימור, תל אביב

נמסרו ואוכלסו בין השנים 2005 – 2011

החבה צברה ניסיון וידע בפרויקטים מורכבים בתחום השימור וההתחדשות העירונית, עוד טרם תכנית מתאר 38. במהלך השנים, ביצעה חברת אניר והעומר בראשה, שירותי ניהול וביצוע במספר פרויקטים מורכבים בתחום השימור בעיר תל אביב, בינהם גם מספר ביניינים לשימור באזור שדרות רוטשליד, שהוכרזו בשנת 2003 כאתרי 'מורשת העיר הלבנה בתל אביב', בסגנון ה'באוהאוס'.  בנוסף, החברה הייתה מעורבת בתהליך הניהול והפיקוח של מתחם שרונה המתחדש, המכיל 37 בינייני טמפלרים בני 150 שנה.

הפרויקטים כללו חפירות מרתפים מתחת לבניינים הקיימים, תוך 'תליית המבנים', תוספות קומות, ביצוע ושילוב מערכות הבניין המודרניות, שחזור חדרי מדרגות, שחזור מעטפות המבנים, חידוש לובאים ושטחים ציבוריים ושחזור אלמנטים של שימור ע"פ הנחיות ובתאום הדוק של מחלקת השימור של עיריית תל אביב.

יחד עם הניסיון הרב שרכשה החברה בתחום הבנייה המורכבת של המבנים לשימור ותנופת תכניות התמ"א בישראל, החלה החברה לפעול בתחום ההתחדשות העירונית.