איך זה עובד?

תמ"א 38 - איך זה עובד?

שלבי התקדמות

פגישת היכרות עם נציגות הבניין והסכמה עקרונית עם בעלי הדירות וחתימה על מסמך No Shop.

בדיקה כלכלית מעמיקה להיתכנות הפרויקט – כולל פגישות עם מהנדס ואדריכל העיר, יועצים, מתכננים וככל שיידרש, בשיתוף נציגות הדיירים והצגת סקיצות לבעלי הדירות לאחר חתימה על ה- No Shop.

תכנון סקיצות אדריכליות בהתאם לזכויות הניתנות על ידי העירייה ובשיתוף נציגות הדיירים.

החתמת הדיירים על הסכם התקשרות, במקביל לביצוע תכניות אדריכליות.

הגשת בקשה להיתר בניה על פי תקנות תמ"א 38 .

קבלת היתר מהרשויות.

ביצוע ומסירת הבניין.

אבני דרך

את אבני הדרך למימוש הפרויקט ניתן לממש באופן יעיל ומהיר עם הסכמה עקרונית מצדכם הדיירים, לעבודה משותפת אתנו, יבוצעו המהלכים הבאים:

חתימה על ה No Shop ל- 6 חודשים. 

ביצוע בדיקת היתכנות ותכנון אדריכלי של הפרויקט , תוך אישור התכנון 
על ידי בעלי הדירות.

חתימה על הסכם בין הצדדים.

הגשת תכניות להיתר בנייה.

קבלת היתר הבנייה – שלב זה נתון ברובו בידיי הרשויות, אך יש גם בידנו לקצר ולייעל שלב זה. לשם כך, אנו ממנים מנהל פרויקט אשר עובד בצורה יומיומית על קידום הפרויקט אל מול הרשויות.

שלב הביצוע – עוד טרם קבלת ההיתר, הצוותים מוכנים, התכניות מתואמות, הסכמי ספקים כבר חתומים. 

המטרה היא לסיים את הפרויקט בפחות מ-24 חודשים, מיום התחלת הבנייה.