בדיקת היתכנות

מלאו את הפרטים בטופס

בדיקת היתכנות תמ"א 38

*

*

*

*

*

*

מעלית
ישאין*


חניות בטאבו
ישאין*


*

דירת גג / חדר על הגג
ישאין*


הסכמת דיירים לביצוע תמ"א
חלקיתמלאה*


*